•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Bài kiểm tra sức mạnh cơ thể khỏa thân cho cả nam và nữ trẻ 2023 1 Bài tập khởi động - Kiểm tra sức căng phần trên cơ thể - Các phép đo uốn người về phía trước/Kiểm tra nhảy thẳng đứng/Kiểm tra vòng lắc hông